Foto: BELGAIMAGE

Belgische appartementen moeten ‘onbrandbare’ gevels krijgen

Er komen strengere normen voor de brandveiligheid van appartementen. ‘De regels zijn al streng, maar Londen toonde aan dat het nooit kwaad kan om de zaken aan te scherpen.’

De meeste brandweerkorpsen in ons land hebben ladderwagens van 33 meter, waardoor ze het bij gebouwen hoger dan 36 meter moeilijk krijgen om een brand te beheersen. Een brand die zich kan verspreiden langs de gevelbekleding van een appartementsgebouw, zoals twee weken geleden in de Londense Grenfell Tower, moet daarom worden vermeden.

Binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken beraden experts zich al van lang voor de tragische gebeurtenissen in Londen over een verbetering van de normen rond brandveiligheid. De Standaard vernam dat men in een werkgroep die zich specifiek buigt over gevelbekleding, tot een overeenstemming is gekomen dat nieuwe gebouwen met een hoogte vanaf 36 meter moeten worden aangekleed met onbrandbaar materiaal.

‘De nieuwe norm zou gelden voor de volledige bekleding van een gevel, dus zowel voor het isolatiemateriaal als voor de afwerking’, zegt Jan De ­Saedeleer, directeur ad interim van de directie Brandveiligheid.

Ook bij renovatie

Concreet komt het erop neer dat de volledige gevelbekleding van ‘klasse B’ (weinig brandontwikkeling) naar ‘klasse A’ (bijna geen brandontwikkeling) verschuift. Het gaat dan om isolatiemateriaal zoals minerale wollen (glaswol of steenwol) en metalen of vezelcementplaten als afwerking.

Als fabrikanten via een grootschalige proef kunnen aantonen dat het brandgedrag van bepaalde risicovolle materialen toch meevalt, bijvoorbeeld omdat de isolatie op een correcte manier wordt afgeschermd, kunnen zij ook voldoen aan de normen.

‘De nieuwe basisnormen zouden alleen voor nieuwbouw verplicht zijn’, zegt De Saedeleer. ‘Maar ik kan me inbeelden dat ze ook bij renovaties zouden worden toegepast. Dat is doorgaans het geval.’

In de werkgroep is er overeenstemming over de nieuwe normen bij vertegenwoordigers van de brandweer, architecten, fabrikanten van bouwmateriaal, ingenieurs en de private onderzoeksinstelling ‘Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf’.

Jambon positief

De nieuwe regels moeten nu nog politiek hun weg vinden om zo in een koninklijk besluit terecht te kunnen komen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat alvast weten zeer geïnteresseerd te zijn in de voorgestelde piste. ‘We zullen die in alle openheid bekijken. Als er bij alle betrokken partijen een groot draagvlak is voor deze verandering, is het zeer aannemelijk dat ze in de praktijk wordt doorgevoerd’, zegt zijn woordvoerder. ‘De regelgeving in ons land is al redelijk streng, maar Londen geeft aan dat het nooit kwaad kan om de zaken verder aan te scherpen, zeker als de technische mogelijkheden evolueren.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden