• Roundup, het bekendste product waarin glyfosaat wordt gebruikt.

'Verbied gebruik van glyfosaat tot er bewijzen zijn'

De Monsanto Papers roepen vragen op over de data die het bedrijf heeft gegeven voor het advies over de mogelijk kankerverwekkende stof glyfosaat. Dat zegt toxicoloog Jan Tytgat. 'We kunnen niet meer vertrouwen op de studies die Monsanto heeft ingediend. Tot bewezen is dat glyfosaat niet schadelijk is, moeten we grootschalig gebruik verbieden.'

Uit honderden pagina's aan interne mails van Monsanto waarover De Standaard bericht, blijkt dat het bedrijf er altijd alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat zijn onkruidverdelger Roundup kankerverwekkend genoemd zou worden, wat een verbod tot gevolg zou hebben. 

De mails roepen ook volgens professor Tytgat vragen op over de data die Monsanto heeft ingediend bij het Europese voedselagentschap (Efsa) en het agentschap voor chemische stoffen (Echa) voor advies over glyfosaat. Ze gaven allebei groen licht voor de Europese marktvergunning omdat glyfosaat niet kankerverwekkend zou zijn. ‘We kunnen niet meer vertrouwen op die studies.'

Tytgat vindt dat de data in de studies opnieuw geanalyseerd moeten worden. ‘Maar eigenlijk zouden beter ineens nieuwe studies opgezet worden om uit te klaren hoe schadelijk glyfosaat is. Die zouden ook kunnen uitklaren of glyfosaat als pure stof schadelijk is, of als mengsel, zoals het verkocht wordt (bijvoorbeeld in Roundup, red.).’

Federale resolutie voor verbod weggestemd

‘Tot bewezen is dat het product niet schadelijk is, zouden we toch in elk geval het grootschalige gebruik van glyfosaat door professionelen, zoals landbouwers, moeten verbieden', waarschuwt de toxicoloog. 'Dat heeft economische gevolgen voor de producenten. Maar nu moeten we zeggen: sorry Monsanto, jullie hebben zelf gemaakt dat het zo ver is gekomen.’

Vorige maand keurde de Waalse regering nog een ontwerpbesluit goed dat het gebruik van producten met glyfosaat voor particulieren vanaf 1 juni verbiedt. De verkoop ervan is evenwel federale materie. Op dat niveau ziet het er niet naar uit dat pesticiden op basis van glyfosaat gebannen worden. Een resolutie die SP.A-Kamerlid Karin Jiroflée een jaar geleden had ingediend om onkruidverdelgers met glyfosaat aan banden te leggen, ongeacht de Europese beslissing, werd weggestemd.

Op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) valt te horen dat het dossier aandachtig wordt opgevolgd. 'Ons land de EU-beslissing gevolgd en wij zullen overleg plegen met de betrokken Europese instellingen om na te gaan of er moet worden bijgestuurd.'

 


De podcasts van De Standaard