Ethias moet postjes schrappen

Ethias staat onder druk om zijn complexe structuur aan te pakken. Die telt veel dubbelfuncties en onnodige postjes. Het meest tekenende voorbeeld: een raadgevend comité met 38 politieke zitjes. Bij Ethias kan nog ontvet worden.

Het minste wat men kan zeggen over de topstructuur van Ethias is dat die er onnodig complex uitziet. Het gaat om een soort drietrapsraket met elk een eigen raad van bestuur en directiecomité. In één geval is er zelfs nog een apart raadgevend comité met 38 politieke postjes.

De Nationale Bank verwacht tegen eind maart een rapport over de governance van de verzekeraar, die voor 75 procent in handen van de overheid is na een noodkapitaalinjectie van 1,5 miljard euro in 2008. Insiders wijzen erop dat intern het besef al lang leeft dat de structuur niet efficiënt is. Ethias kan het best samengevat worden als een rendabele schadeverzekeraar, die bijna omver viel door stommiteiten in de tak leven (de First-rekening) en die inzake transparant beheer zeer slecht scoort.

Bovenaan de drietrapsraket staat (naast de overheidsaandeelhouders) de vennootschap Ethias Gemeen Recht. Daaronder is er de holding Vitrufin en nog eens daaronder is er Ethias zelf. Uit de jaarrekening blijkt dat elk van die drie structuren jaarlijks meer dan 200.000 euro uitkeert aan bestuurders. Voor Ethias Gemeen Recht gaat het om 235.688 euro, Vitrufin keert 214.403 euro uit, Ethias zelf 252.342 euro.

20.000 euro per bestuurder

Alles samen ging het in 2015 om 702.433 euro of omgerekend meer dan 20.000 euro per bestuurder. Dat is inclusief de vergoeding voor de voorzitter en het lidmaatschap van de aparte beheerscomités. Wie niet in de aparte comités zit en geen voorzitter is, moet het met minder dan 15.000 euro doen. De best betaalde bestuurder is Erik De Lembre, die er voor CD&V zit. Hij krijgt het drievoudige van een gewone bestuurder. 

Een deel van de postjes bij Ethias houdt verband met de Luikse PS. Ethias is een belangrijke werkgever in Luik en heeft ook nog een zetel in Hasselt. Het debat over een eenvoudigere structuur woedt al lang. 

In het nieuws