Foto: Stijn Cools

Ghelamco zet Grimbergen onder druk

Nadat de gemeenteraad van Grimbergen heeft beslist de buurtweg die over het terrein van Parking C loopt niet af te schaffen, heeft bouwheer Ghelamco vandaag een graafmachine laten komen om de weg uit te graven. Die uitgraving is nodig voor de realisatie van het nieuwe Eurostadion.

De gemeenteraad van Grimbergen had donderdagavond geen meerderheid gevonden voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C. Die afschaffing is noodzakelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadion. Hoe het nu administratief verder moet, is nog onduidelijk.

Vrijdag liet bouwheer Ghelamco een graafmachine ter plaatse komen om de gemeente onder druk te zetten. Er werd uiteindelijk niet gegraven, maar de buurtweg werd wel al afgespannen met linten. De graafmachine blijft er voorlopig staan mocht er alsnog beslist worden om de buurtweg uit te graven.

 

Stemming

De actie van de bouwpromotor was een waarschuwing aan het gemeentebestuur van Grimbergen.Meerderheidspartij Groen stemde tegen de afschaffing van de buurtweg. Twee leden van de Franstalige oppositie UF stemden voor en één onthield zich. Dit resulteerde in een staking van stemmen: zestien voor, zestien tegen en één onthouding waardoor de buurtweg niet afgeschaft wordt.

 

Om de schrapping van deze buurtweg te bekomen spande bouwheer Ghelamco vorig jaar een zaak aan voor de vrederechter van Grimbergen. Die stelde in zijn vonnis van 5 september 2016 dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. Hij wees echter wel op enkele vaststellingen die duiden op een sterk verminderd gebruik. Zo kan de buurtweg door de aanwezigheid van vele auto’s op Parking C in de praktijk niet meer gebruikt worden als er evenementen plaatsvinden in de Heizelpaleizen. De vrederechter beval Grimbergen daarom op straf van een dwangsom binnen de maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie om de buurtweg af te schaffen.

 

 

In het nieuws
Niet te missen