camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Anke Van dermeersch (links) en Filip Dewinter gaan in beroep tegen hun sanctie bij de partijraad. belga

Belang zkt. samenhang, kemphanen zijn koppig

Dewinter vecht sanctie partijbestuur aan

Hij zegt wel sorry voor mogelijk perceptieprobleem

Voorzitter hoopt op eendrachtig congres zaterdag

Wie heeft gelijk, partij of senator? Lees verder onderaan

Van onze redacteurs 

BrusselWie de leeuw een tik geeft, mag zijn klauw verwachten. Filip Dewinter doet zijn reputatie alle eer aan: het Antwerps Vlaams Belang-boegbeeld laat zich niet temmen en trekt naar de partijraad om de beslissing van het partijbestuur teniet te doen. Zondag besliste dat bestuur om Dewinter, Anke Van dermeersch en Jan Penris te kortwieken omdat ze tijdens hun studiereis in Griekenland de neonazistische partij Gouden Dageraad hadden toegesproken (DS 21 november) . Het trio krijgt een berisping, mag geen tripjes meer ondernemen zonder toestemming en Van dermeersch verliest ook haar zitje in het partijbestuur en de Senaat (zie inzet). Volgens voorzitter Tom Van Grieken kón hij niet anders dan ingrijpen omdat er afspraken geschonden waren. ‘Ik had hen verboden om met Gouden Dageraad banden te smeden en ze hebben dat toch gedaan.’

Emotionele overacting, noemt Filip Dewinter het verdict. ‘De beslissing van de voorzitter getuigt van naïviteit en gebrek aan ervaring.’ Hij ontkent dat hij en zijn reisgenoten geen toestemming hadden om te gaan. ‘Die hadden we wel, al was er wat onduidelijkheid over de modaliteiten. Ik ga ter plaatse om feiten te verzamelen. Dan ontmoet je mensen van allerlei partijen. Die veroordeling guilty by association pik ik niet.’

Excuses

Gevraagd naar de financiering van de reis, antwoordde Dewinter in Terzake dat het gezelschap kon putten uit bepaalde ‘fondsen’, ‘maar we zijn níét gesponsord door Gouden Dagenraad of de koepelorganisatie.’ Opvallend: in de studio bood hij zijn excuses aan voor een ‘eventueel perceptieprobleem’ dat door hem gecreëerd zou zijn, niet voor de reis an sich. Van Grieken noemde dat een ‘stap in de goede richting’. Maar een knieval is het niet.

‘De partijraad kan de sanctie overrulen. Dan wordt de blaam ingetrokken. Dat zou inderdaad wel raar zijn voor het verdere gezag van de voorzitter’ Filip De Man Voorzitter partijraad Vlaams Belang

Tot nader order wordt de zaak nog steeds beslecht door de partijraad – het 100-koppige ‘parlement’ van Vlaams Belang onder leiding van Filip De Man. Zaterdag 3 december vindt de volgende zitting plaats. De Man: ‘Ik heb nog geen vraag gekregen om de kwestie te agenderen, maar ik vermoed dat die nog volgt. Als dat zo is, zullen Filip, Anke en Jan hun verhaal mogen doen en het partijbestuur het zijne. In theorie kan de sanctie overruled worden. Dan wordt de blaam ingetrokken. Ik geef het toe, dat zou tot een vreemde situatie kunnen leiden voor het verdere gezag van de voorzitter.’

Geraakt de partijraad er niet uit, dan kan een verzoeningscommissie aangesteld worden met 9 leden die binnen de twee weken een advies formuleert.

De leden oordelen niet enkel over de terechtwijzing, maar eigenlijk ook over de koers. Want in wezen gaat het over een strategisch meningsverschil, geeft Dewinter toe. ‘Het is een illusie dat we als een soort N-VA bis ooit het cordon kunnen doorbreken. Van Grieken denkt dat de gebraden kippen ons zomaar in de mond zullen vliegen, maar straks weten de mensen niet eens meer dat we bestaan. We moeten scherp uit de hoek komen.’

Van Grieken wil absoluut af van die stijl. Hij neemt geen woord terug van de terechtwijzing, maar benadrukt dat de lijnen open blijven. ‘Ik heb al gesprekken gehad met alle betrokkenen, en zal hen ook de komende dagen bellen. Een berisping is niet leuk, maar het is ook maar dat. Op persoonlijk vlak klikt het goed, we kunnen nog door één deur.’

Overschaduwd

De jonge voorzitter heeft er ‘geen probleem’ mee dat de kwestie op de agenda van de partijraad zou komen, maar aan de andere kant heft hij er ook baat bij om het conflict zo snel en proper mogelijk op te lossen. Zaterdag houdt de partij een congres in Gent, waar ze het regeringsbeleid met een vlijmscherp mes wil fileren. ‘Genoeg woorden, nu daden’, luidt de congrestitel. ‘Nee, ik ben niet bang dat de affaire het congres zal overschaduwen’, besluit Van Grieken, ‘we zijn volwassen genoeg om beide zaken te scheiden.’

Wie heeft gelijk, partij of senator?

Anke Van dermeersch moet van het partijbestuur haar zitje in de Senaat afstaan. Vanuit het Vlaams Parlement is zij één van de aangeduide ‘gemeenschapssenatoren’. Vlaams Belang wil nu iemand anders in haar plaats. Maar dat is buiten Van dermeersch gerekend: zij beweert dat niemand haar kan dwingen haar zetel in het rode pluche af te staan. ‘Ze heeft gelijk’, klinkt het in de Senaat. ‘Haar zetel is persoons- en niet partijgebonden.’

Maar Vlaams Belang beroept zich op de juridische dienst van het Vlaams Parlement, die overtuigd is van het omgekeerde. Volgens de dienst is het de fractie die over de gemeenschapssenator beslist. ‘Toen Hermes Sanctorum Groen verliet om als onafhankelijke te zetelen, stuurde de fractie iemand anders van Groen naar de Senaat’, zegt Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans.

De komende dagen zal duidelijk worden wie gelijk heeft. Voorzitter Tom Van Grieken is bereid om te wachten tot na de partijraad met de vervanging, maar heeft ‘niet de gewoonte om terug te komen op beslissingen’. Tenzij hij juridisch gedwongen zou worden, natuurlijk. (mju)

Aangeraden

Niet te missen