Foto: if

Generaal Landmacht solidair met betogende militairen

Door de besparingen op de legerpensioenen zal defensie niet meer in staat zijn om zijn taken veiligheid en defensie te vervullen, staat in een anonieme Facebookpost op de pagina van de landcomponent. Volgens de VRT gaat achter het bericht generaal Jean-Paul Deconinck schuil, de stafchef van de landcomponent.

Deconinck spreekt in zijn Facebookpost zijn steun uit voor de militairen die vandaag, voor het eerst in veertien jaar, betogen om te protesteren tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd. die wordt tegen 2030 verhoogd van 56 naar 63 jaar.

De generaal vreest dat hij daardoor zijn korps onvoldoende kan verjongen, met alle gevolgen van dien voor de werking van defensie. ‘De door de regering voorgestelde maatregelen (...) zijn symbolisch. Ze slaan slecht op een kleine fractie van de Belgische bevolking’, staat in het bericht. ‘De invoering ervan betekent daarentegen wel een groot risico voor het Departement Defensie: het risico van niet meer in staat te zijn om de opdrachten veiligheid en defensie te kunnen volbrengen. Dit door het gebrek aan budget en gebrek aan jongeren.’

Hij dringt er ook op aan om het statuut van de militair te behouden. ‘De militair is geen ambtenaar, maar een soldaat. Hij of zijn oefent een specifiek beroep uit en heeft het recht op een specifiek statuut.’

In het nieuws

De podcasts van De Standaard