Foto: BELGA

ACV: ‘Begroting niet eerlijk, niet evenwichtig en niet geloofwaardig’

De christelijke vakbond heeft de begroting van de federale regering neergesabeld. ‘Dit beleid is niet eerlijk, niet evenwichtig, niet doelmatig en niet geloofwaardig’, zei voorzitter Marc Leemans. De bond bespreekt volgende week of er acties zullen komen.

De christelijke vakbond presenteerde de analyse van het begrotingsakkoord van afgelopen weekend. Volgens de bond is het een ‘rechts beleid, dat heel sterk luistert naar de vermogenden’, aldus voorzitter Leemans. ‘De vermogenden bepalen de politieke keuzes.’ Volgens hem worden de werknemers ‘boven hun stand aangesproken’.

De vakbond hekelt de ‘braderiestrategie van een braderieregering’. Bijvoorbeeld de werknemers of mensen met een sociale uitkering betalen de factuur. ‘We betalen allemaal zwaar de rekening. Daar staat een ontziebeleid tegenover’, aldus Leemans, met ‘cadeau’s’ voor de vermogenden en werkgevers.

‘Pure flexibiliseringsagenda’

De bond ontwaart die braderie bijvoorbeeld bij de maatregelen in de sociale zekerheid en bij de pensioenen. Zo haalde Marie-Hélène Ska, de Franstalige nummer twee van het ACV, de besparingen op de welvaartsenveloppe - de weerkerende financiële middelen voor de verhoging van de laagste uitkeringen - in 2017 en 2018 aan. ‘De regering houdt haar engagement uit het regeerakkoord niet. Zelfs dit kleine sociale element uit het regeerakkoord wordt ontmanteld’, dixit Ska.

Ook minister van Werk Kris Peeters en het akkoord rond werkbaar werk en de flexibilisering van de arbeidsmarkt konden op weinig christelijke vakbondsgenade rekenen. ‘De ideeën van Kris Peeters hebben meer te maken met de flexibiliteit gevraagd door de werkgevers, dan met de verzuchtingen van de werknemers om hun werk langer te kunnen volhouden. Dit is een pure flexibiliseringsagenda.’

Bron: Belga
In het nieuws