Foto: belga

Kabinet-Jambon reageert op heisa over pepperspray in Antwerpen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft dinsdagmiddag overleg gepleegd met Ocad en met de federale en lokale politie. De agenten voelen zich bedreigd sinds de aanslag op twee collega’s in Charleroi.

Na de aanslag met een machete op twee agentes vlak voor het politiekantoor in Charleroi afgelopen weekend, reageerden de politievakbonden ontevreden over het uitblijven van een verhoging van het dreigingsniveau voor de politie. Dat niveau blijft al sinds de verijdelde aanslag in Verviers (15 januari 2015) op niveau 2+ staan,  terwijl voor de rest van de bevolking niveau 3 geldt.

Ook Paul Magnette, burgemeester van Charleroi, stelde zich vragen bij het dreigingsniveau 2+, wat concreet betekent dat 'een aanslag weinig waarschijnlijk is' maar 'waakzaamheid geboden is'.

Dreigingsniveau blijft op 2+

Na extra overleg met de federale en lokale politie op dinsdag, wil het kabinet-Jambon woensdag nog in gesprek gaan met de politievakbonden. Veel lijkt er echter niet te veranderen. Het dreigingsniveau blijft op 2+ voor de politie, klinkt het bij woordvoerder Olivier Raemdonck.

'Minister Jambon heeft een constructief gesprek had vanmiddag waarbij het pakket extra veiligheidsmaatregelen dat de politiezones kunnen nemen sinds de verijdelde aanslag in Verviers nog eens op een rijtje zijn gezet', zegt Jambons woordvoerder. 'Een aanscherping kan nog gebeuren indien nodig, maar we gaan niet over naar dreigingsniveau 3. Het Ocad - dat nochtans oren en ogen openhoudt voor onder meer terroristische incidenten bij politiegebouwen - heeft geen enkele aanwijzing dat er aanslagen gepland worden rond of in politiekantoren.'

'Je zult ons nooit horen zeggen dat de politie niet onder druk staat'

Dat het dreigingsniveau niet verhoogd wordt, betekent volgens het kabinet-Jambon niet dat de feiten in Charleroi niet ernstig worden genomen. 'Integendeel: wij betreuren ten zeerste wat daar gebeurd is', luidt het.

'En je zult ons nooit horen zeggen dat de politie niet onder druk staat en dat dit geen menselijk drama is. Maar om nu voor elk klein politiekantoor ergens op het platteland draconische maatregelen te nemen zonder aanwijzing dat daar een aanslag gaat gebeuren: dat is sterk buiten proportie.'

Pepperspray

Zolang er geen concrete dreiging is voor een aanslag op de politie, beslissen de korpscheffen dus zelf welke extra veiligheidsmaatregelen uit het pakket van Verviers ze al dan niet aanspreken.

  • In het getroffen politiecommissariaat van Charleroi is beslist om elke bezoeker langs de metaaldetector te laten passeren en rugzakken en handtassen te controleren. 
  • In Dendermonde besliste de politie om het onthaal dat normaal dag en nacht open was te sluiten tussen 22.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends. 

  • In Gent en Brugge worden tijdelijk respectievelijk vier en zes wijkbureaus gesloten.

  • In Antwerpen krijgt het burgerpersoneel van de politie bijkomende opleidingen om met beschermingsmiddelen zoals pepperspray om te gaan. Alle agenten die rechtstreeks in contact komen met burgers zullen ook steeds hun dienstwapen moeten dragen.

In de resem maatregelen die de politiezones al hebben aangesproken, deed enkel de cursus pepperspray van de Antwerpse politie stof opwaaien bij onder andere de Liga voor de Mensenrechten. Die vreest dat pepperspray vooral ongevallen en een gevoel van onveiligheid creëert. 

'Wij staan achter al deze maatregelen', klinkt het op het kabinet-Jambon. 'Ook de pepperspray voor het burgerpersoneel in Antwerpen valt binnen de afspraken, dus daar hebben wij niets op tegen. Elke zone beslist - binnen het pakket beschikbare maatregelen - voor zich wat er nodig is om de situatie zo veilig mogelijk te houden.'

In het nieuws