'Raad van State banaliseert dronken rijden'

Als iemand meermaals veroordeeld is voor dronken rijden, is dat geen reden om hem een wapenvergunning te weigeren. Dat besluit de Raad van State, die daarmee tegen de beslissing van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx in gaat. Provinciegouverneurs reageren verontwaardigd.

Provinciegouverneurs mogen een wapenvergunning beperken, weigeren of intrekken als die ‘de openbare orde kan verstoren’. Alleen verduidelijkt de wapenwet niet welke criteria daarvoor gebruikt ...