Foto: Photo News

Michel ‘met opgeheven hoofd’ naar Navo-top

Premier Charles Michel (MR) trekt naar eigen zeggen ‘fier en met opgeheven hoofd’ naar de NAVO-top in Warschau. Dat heeft hij verzekerd tijdens een kamerdebat in aanloop naar de top. Vanop de oppositiebanken klonk echter vooral hoongelach.

‘We zijn consequent. We stabiliseren de defensieuitgaven en stoppen de besparingen. We maken meteen 200 miljoen euro vrij en engageren ons voor een fors groeipad in de komende jaren’, onderstreepte de premier. Hij verwees naar het recente akkoord dat de uitgaven tegen 2030 moet opkrikken tot 1,3 procent van het bbp. ‘We zullen onze bondgenoten tonen dat we een geloofwaardige, betrouwbare en solidaire partner blijven.’

De oppositie had daar geen oren naar en zwaaide met cijfers over een verdere inkrimping van de Belgische defensiebudgetten, waardoor ons land opnieuw fors onder de Navo-doelstellingen blijft. ‘Deze regering heeft het defensiebudget laten zakken tot op historische laagten. Zo laag heeft het nog nooit gestaan’, sneerde SP.A’er Dirk Van der Maelen. ‘De cijfers spreken voor zich en ze tonen een extreem zorgwekkende afname van het budget’, trad CDH-collega Georges Dallemagne hem bij.

Koude Oorlog

Toch was dat niet de voornaamste kritiek. Veel problematischer vindt Van der Maelen het Koude Oorlog-sfeertje dat dezer dagen heerst. Vast staat dat op de Navo-top opnieuw een forse versterking zal worden aangekondigd van de militaire aanwezigheid in Oost-Europa, in reactie op de crisis in Oekraïne, de annexatie van de Krim en de agressieve houding van Moskou.

‘Men kan mij nog altijd niet uitleggen waarom we – als de Navo al vijftien keer meer uitgeeft aan defensie dan Rusland – daar nog meer geld moeten bijpompen’, blies Van der Maelen. Volgens hem probeert de VS Europa mee te sleuren in een nieuwe wapenwedloop, met de blik vooral op China gericht. De economische sancties tegen Rusland volstaan voor de SP.A’er. ‘De bedreigingen voor Europa komen helemaal niet uit Rusland.’

Afschrikking en dialoog

Premier Michel toonde zich echter niet onder de indruk van de kritiek. Ook hij is ongerust over de slechte relaties met Rusland, maar de Koude Oorlog was toch nog van heel ander orde. België blijft alvast inzetten op voldoende militaire afschrikking in combinatie met het openhouden van kanalen voor politieke dialoog met Rusland, onderstreepte hij.

Tot slot verzekerde Michel dat België en de Navo wel degelijk oog hebben voor de nieuwe bedreigingen, zoals terrorisme. In Warschau zal worden afgeklopt op een betere multinationale uitwisseling van inlichtingen en op de verdere uitbouw van de Navo-capaciteiten op vlak van cyberdefence en de bescherming tegen hybride oorlogsvoering, besloot hij.

Bron: BELGA
In het nieuws

De podcasts van De Standaard