Foto: BELGA

ABVV kwaad over nieuwe besparingen: ‘Ze benadelen jongeren en discrimineren vluchtelingen’

De socialistische vakbond is niet te spreken over de nieuwe besparingsvoorstellen van de regering in de werkloosheid, die donderdag op het beheerscomité van de RVA werden bekendgemaakt. ‘Ze schieten met een kanon op een mug’, zegt Miranda Ulens, federaal secretaris van het ABVV.

Het gaat om vier maatregelen waarmee de regering volgens Ulens misbruiken in de werkloosheid wil mee aanpakken, maar die volgens de vakbond buiten proportie zijn. ‘Ze benadelen jonge werknemers en discrimineren vluchtelingen’, argumenteert het ABVV.

Zo zou enkel wie recht heeft op een uitkering van volledige werkloosheid nog recht hebben op uitkeringen voor economische werkloosheid, zouden tewerkstellingsperiodes in het buitenland slechts beperkt worden gelijkgesteld en zouden loonsverhogingen in de laatste maanden van de arbeidsovereenkomst niet meer in rekening worden genomen voorde berekening van de werkloosheidsuitkeringen. Ook zouden uitkeringsgerechtigde werklozen overdag in bijberoep als zelfstandige kunnen werken.

De vakbond roept de regering op met rechtvaardiger alternatieven te komen. Als de regering misbruiken wil aanpakken, moeten bovendien de middelen van de RVA omhoog, aldus het ABVV.

Bron: BELGA

De podcasts van De Standaard