Foto: AFP

IMF pleit voor onvoorwaardelijke schuldverlichting voor Griekenland

Een verlichting van de Griekse schulden door de institutionele geldschieters moet ‘onvoorwaardelijk’ zijn en niet noodzakelijk verbonden aan de invoering van hervormingsmaatregelen. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een voorlopige analyse over de houdbaarheid van de Griekse schuldenberg.

De IMF-analyse komt er aan de vooravond van nieuw overleg tussen de ministers van Financiën van de eurozone. Zij pogen morgen/dinsdag een akkoord te bereiken over de vrijmaking van nieuwe noodkredieten.

Het IMF pleit al langer voor een schuldverlichting omdat de schuldenlast anders niet houdbaar is. ‘Een onvoorwaardelijke component toevoegen aan de schuldverlichting is essentieel om de markten een krachtig en geloofwaardig signaal te geven over de engagementen van de institutionele geldschieters’, stelt het IMF nu. Het voorlopige IMF-document bevestigt het verschil in visie met landen als Duitsland.

Derde steunpakket

De Griekse meerderheidspartijen keurden vrijdag een wetsvoorstel goed met een nieuw pakket besparingsmaatregelen. De nieuwe besparingen zijn een voorwaarde van de schuldeisers, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), om 5,5 miljard euro vrij te maken. Het geld moet Athene in staat stellen in juli een lening van 3,5 miljard euro schulden af te lossen, zo niet dreigt opnieuw het bankroet. Eerder keurde het Griekse parlement in die context ook al een omstreden pensioen- en belastinghervorming goed.

De eurogroep poogt morgen om tot een akkoord te komen over de vrijmaking van het geld. Ook een schuldverlichting zal ongetwijfeld tot de gespreksonderwerpen behoren, onder druk van het IMF. Het fonds doet nu nog niet mee aan dit derde steunpakket voor Griekenland en wil pas bijdragen als Athene daadwerkelijk geholpen wordt zijn schuld op een houdbaar niveau te krijgen. Hoe concreter de ministers hierover afspraken maken, hoe groter de kans dat het IMF meedoet. Voor een aantal landen, onder meer Duitsland, is deelname van het IMF onontbeerlijk.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden