Regering krijgt nationale staking op tweede verjaardag

De vakbonden staken hun strijd tegen ‘het onevenwichtig en onrechtvaardig beleid’ van de regering niet. Ze plannen opnieuw nationale acties.

De vakbonden poken het vuur op. Nadat eerder de socialistische vakbond al een nationale staking in juni aankondigde, plant het gemeenschappelijk vakbondsfront nu zo’n staking op 7 oktober, de tweede ...