De beste huilbaby

In Japan houden ze van bizarre wedstrijden. Zo is er het jaarlijks concours voor de luidste huilbaby.

Naki Sumo, zo heet het festival der krijsende ukjes. Amateur sumoworstelaars betreden de ring met elk een baby op de arm. Wie (de baby, nvdr) het luidst en het langst de boel bijeenhuilt, wint. Volgens de Japanners bespoedigt dit procedé de groei en de gezondheid van de jonkies.

De podcasts van De Standaard