Foto: Johan Bävman

Durft u ouderschapsverlof vragen aan uw baas?

Aanstaande vaders durven dikwijls geen ouderschapsverlof vragen. Ze vrezen dat het hun carrière zou belemmeren. Gevolg: nog altijd zijn er veel meer vrouwen dan mannen die ouderschapsverlof opnemen.

‘Als een man vaderschaps- en ouderschapsverlof opneemt, wordt hij gezien als iemand die niet graag en hard werkt.’

‘Ouderschapsverlof aanvragen zou het einde van mijn carrière betekenen.’

‘Wanneer vrouwen ouderschapsverlof aanvragen, wordt dat nooit in vraag gesteld.’

Verschillende mannen vertellen vandaag in De Standaard over hun ervaring met de vraag om vader- en ouderschapsverlof op het werk. Daaruit blijkt dat heel wat mannen grote schroom hebben om zelfs nog maar de vraag te stellen.

Durft u ouderschapsverlof vragen aan uw baas?

Cijfers van de Sociale Zekerheid en de RVA tonen aan dat mannen nog steeds veel minder dan vrouwen vakantie nemen voor de kinderen. Hoewel mannen in loondienst het recht hebben om tien werkdagen na de geboorte van hun kind thuis te zijn, neemt naar schatting zo’n 15 procent van de jonge vaders het vaderschapsverlof niet op. Met de drie maanden ouderschapsverlof is het niet veel beter gesteld: van de ouders die voltijds of deeltijds ouderschapsverlof nemen, was vorig jaar maar 29 procent een man. In 2010 was dat 27 procent. Het aantal mannen dat (voltijds of deeltijds) thuis is om voor de kroost te zorgen, stijgt de laatste vijf jaar dus lichtjes. Maar de kloof tussen vrouwen en mannen die ouderschapsverlof opnemen, blijft onveranderd groot.

Een studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wees in 2010 al op dat probleem. Voor de vaders die na de geboorte van hun kind geen tien dagen thuis bleven, was de werkgever de belangrijkste reden: de mannen vreesden dat het verlof zou worden geweigerd of het was in het bedrijf niet de gewoonte om het op te nemen.

Hoe kan het tij worden gekeerd? Ignace Glorieux (VUB) en Petra Meier (UAntwerpen), allebei gespecialiseerd in genderkwesties, stellen voor om vaderschapsverlof te verplichten, zodat je het niet meer moet aanvragen bij de werkgever. Om mannen aan te moedigen om thuis te blijven bij de kinderen, stellen ze voor om het recht van vrouwen op moederschapsrust of ouderschapsverlof te koppelen aan de tijd die de vader opneemt om voor de kinderen te zorgen.

Durft u als vader of moeder ouderschapsverlof te vragen op uw werk? En vindt u dat het voor vaders verplicht zou moeten zijn, of zelfs gekoppeld aan het verlof voor moeders? Discussieer mee op Facebook.