Foto: BELGA

Quick riskeert boete van 360.000 euro

Hamburgerketen Quick moet zich voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor zwartwerk en mensenhandel. De substituut van de arbeidsauditeur vordert 360.000 euro boete.

De fastfoodketen, maar ook zelfstandige uitbaters van Quickrestaurants, en schoonmaakbedrijven worden ervan verdacht vreemdelingen in het zwart te hebben laten werken tegen aanzienlijk lagere lonen dan het minimumloon. In totaal twintig fysieke en rechtspersonen worden aangeklaagd voor uitbuiting van 74 werknemers.

De magistrate noemde de houding van de leiding van de NV Quick ‘hypocriet’. ‘Het is duidelijk dat de NV Quick mee schuldig is. Het betrof een bewuste politiek van deze rechtspersoon. Het aanwenden van onderbetaalde handenarbeid betekende een manifest financieel belang voor dit bedrijf. Men wist dat franchisehouders beroep deden op onderaannemers voor lonen die onder de loonmassa liggen.’

Voor de franchisehouders van Quick vorderde de substitute straffen van vier tot achttien maanden met uitstel en boetes tot 60.000 euro.

Daarnaast vorderde de substitute celstraffen van tien maanden tot drie jaar met uitstel en boetes tot 185.000 euro voor de zaakvoerders van de schoonmaakbedrijven die voornamelijk vreemdelingen uit Guinée en Nigeria in het zwart tewerkstelden.

Het proces wordt op 9 maart voortgezet met de pleidooien van de verdediging..

Bron: BELGA

De podcasts van De Standaard