Foto: Kristof Vadino

Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

Op twee jaar tijd moet België in kader van het Europees spreidingsplan 3.828 vluchtelingen overnemen van Griekenland en Italië. Met bijna een vierde van die termijn achter de rug, staat de teller op 14.

De Europese ministers bevoegd voor Asiel en Migratie buigen zich op dit moment over de vluchtelingencrisis tijdens een zoveelste ‘vergadering van de laatste kans’.

Intussen hangt het Europees spreidingsplan, vijf maanden na lancering, nog steeds in de touwen. Amper 598 van de afgesproken 160.000 vluchtelingen zijn vanuit Griekenland en Italië overgebracht naar andere lidstaten van de Europese Unie.

Voor België staat de teller op 14. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op een parlementaire vraag van Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). Voor 16 anderen zijn plaatsen voorzien. Zij worden de komende weken verwacht.

Als ons land zijn overeenkomst met Europa wil nakomen, door binnen de voorziene termijn van twee jaar 3.828 vluchtelingen over te nemen van Griekenland en Italië, dan is er komend anderhalf jaar nog werk aan de winkel. Zeker gezien het er niet naar uitziet dat de directe asielstroom naar ons land zal opdrogen.

Niet alleen

Andere Europese lidstaten doen het niet veel beter. Vele, zoals Oostenrijk, Polen en Roemenië, hebben nog helemaal niemand ontvangen in het kader van het spreidingsplan.

In Duitsland staat de teller op 51 van in totaal 27.525 vluchtelingen. Nederland doet het relatief goed met 98 van 5.949 mensen. Finland en Frankrijk trekken - in absolute cijfers - de kop en ontvingen respectievelijk al 140 (van 2.208) en 135 (van 20.679) vluchtelingen in kader van het spreidingsplan.

Grieks premier Alexis Tsipras stelde de zaken gisteren nog eens op scherp. ‘De Europese afspraken die gemaakt zijn over de vluchtelingencrisis, moeten eindelijk worden nageleefd’, zei hij. Zolang er geen gelijkmatige verdeling komt van vluchtelingen over de lidstaten, zal zijn land de politieke besluitvorming in de Europese Unie blokkeren.

De kat en de boom

‘Intussen kijkt iedereen de kat uit de boom’, stelt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri vast. ‘Griekenland zegt dat de andere landen hun beloftes moeten nakomen, die andere landen zeggen dat Griekenland dan maar werk moet maken van de hotspots. Iedereen strooit verwijten in het rond en intussen gebeurt er niets.’

Lanjri betreurt dat België er niet voor kiest het goede voorbeeld te geven. ‘Ik ben niet naïef’, zegt ze. ‘Wij vangen al heel veel vluchtelingen op. Maar dit gaat om een symbool. We moeten een statement maken. Tonen dat wij tenminste doen wat we moeten doen. Enkel dan hebben we recht van spreken tegenover andere landen.’

Intussen zouden wel 4 van de 5 Griekse hotspots geopend zijn. Verwacht wordt dat als gevolg daarvan de spreiding de komende weken en maanden aan snelheid zal winnen.

‘Er zijn afspraken gemaakt over het overnemen van 160.000 mensen vanuit de hotspots in Griekenland en wij gaan dat ook doen’, zei staatssecretaris Francken bij aanvang van de vergadering met zijn Europese collega’s. ‘Er moet een constante roulatie komen en dan kan het systeem beginnen draaien.’

De podcasts van De Standaard