Foto: BDW

De Moslimexecutieve gewikt en gewogen

Wie? Voorzitter ­Foyer vzw en gewezen directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Wat? De Moslimexecutieve zou overleg moeten organiseren tussen jonge islamitische intellectuelen ...