Foto: BELGA

N-VA: ‘meer inzoomen op Vlaamse identiteit’

N-VA reageert tevreden op de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele herhaalt dat de VRT voldoende middelen krijgt om een sterke openbare omroep te blijven, al moet het tegelijk slanker. Vlaamse cultuur en standaardtaal worden daarbij belangrijker volgens N-VA.

Nadat de raad van bestuur donderdag al het licht op groen had gezet voor de beheersovereenkomst 2016-2020, heeft nu ook de Vlaamse regering haar fiat gegeven .

‘De nieuwe beheersovereenkomst zoomt meer dan vroeger in op de rol van de VRT als drager van de Vlaamse identiteit en cultuur’, klinkt het bij Vandaele. ‘Hoewel die even ter discussie leken te staan, bevat de beheersovereenkomst ook opnieuw de bestaande quota inzake Vlaamse en Nederlandstalige muziek, in verschillende genres: minstens 25 procent Vlaamse muziek op alle zenders, minstens 30 procent Nederlandstalig op Radio 2 en 15 procent op Radio 1.’

‘Conform het mediadecreet worden nieuws, informatie, educatie en cultuur beklemtoond als de kerntaken’, legt Vandaele uit. ‘Maar in het kader van haar brede omroepopdracht brengt de VRT in tweede orde ook sport en ontspanning.’

‘Meer fictie in standaardtaal’

Voor Vandaele is de nieuwe beheersovereenkomst voldoende gestoffeerd om de VRT ook in de toekomst een sterke openbare omroep te laten zijn. Tegelijk klopt N-VA zich op de borst over ‘het efficiency-verbeteringstraject’ dat wordt voortgezet. Daarbij daalt de dotatie in 2016 met 5,5 miljoen euro en ook de volgende jaren gaat er elk jaar 3 miljoen euro af.

Om het bedrijf te ‘verslanken’ is het volgens N-VA belangrijk dat maximum 43,25 procent van de totale ontvangsten besteed mag worden aan personeelskosten. Daarbij voorziet de Vlaamse regering wel 14 miljoen euro voor de herstructureringskosten.

Voor N-VA is de doelstelling om 90 procent van het online video-aanbod te ondertitelen belangrijk. Zo moet het VRT-aanbod toegankelijker worden voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

Vandaele duidt ook op de passage over standaardtaal die volgens hem scherper gesteld werd dan voordien. ‘Ik ga ervan uit dat de VRT deze passage aangrijpt om ook meer fictie in de standaardtaal te maken. Ik heb geen probleem met het West-Vlaams in Bevergem, maar je krijgt soms het gevoel dat men het niet meer aandurft om ook fictie te maken in de standaardtaal. Men kiest dan niet zozeer voor echt dialect zoals in Bevergem, maar voor de fameuze ‘tussentaal’.’

De VRT moet volgens N-VA vooropgaan in de digitalisering van het radiolandschap. ‘Dat is op termijn de oplossing om de huidige capaciteitsproblemen op te lossen zodat er bijvoorbeeld ruimte komt voor een extra commerciële landelijke radio’, besluit Vandaele.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

In het nieuws
Niet te missen