• Met een binnenband blijft deze man drijven, net als zijn varken

Spaar het varken

Na de passage van een tyfoon proberen ze op de Filipijnen hun schaapjes - of hun varkens - op het droge te krijgen.

Koppu is de naam van de tyfoon die op de Filipijnen lelijk huis hield. In de provincie Aurora traden rivieren buiten hun oevers. Heel wat bewoners vluchtten op hun dak om aan het water te ontsnappen. Anderen haalden alles uit de kast om hun varkens naar drogere gebieden te verplaatsen.

In het nieuws