Foto: fc

‘Iraakse vluchtelingen massaal naar Finland na beslissingsstop in België’

Nadat ons land besliste tijdelijk geen beslissingen over de dossiers van asielzoekers uit Bagdad te nemen, is het aantal aanvragen van Irakezen in Finland zeer fel toegenomen. Dat heeft CGVS-hoofd Dirk Van den Bulck in de Kamer verklaard.

Van den Bulck was in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de vluchtelingencrisis - niet de eerste van de voorbije weken. Daarbij bracht hij een becijferd beeld van de situatie in de afgelopen maanden. Dat toonde vooral aan dat het fenomeen migratie een complex dossier is.

Hoog en hoger

Zo gaf hij aan dat het aantal asielaanvragen in ons land tijdens de maanden juli en augustus weliswaar recordhoogten heeft bereikt, maar dat landen als Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Finland met nog hogere cijfers te maken kregen. Zo registreerde Finland - een land met zowat 5,5 miljoen inwoners - recent tussen de 600 en 1.000 aanvragen per dag. Oostenrijk zat aan meer dan 1.000 aanvragen per dag.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen besloot in augustus om even geen beslissingen meer te nemen over vluchtelingen uit Bagdad aangezien verschillenden onder hen met gelijkaardige verhalen kwamen. Die stop leidde tot een daling van het aantal aanvragen van Irakezen in ons land. Finland noteerde tussen augustus en september dan weer een forse toename van Irakezen: van 1.600 naar om en bij de 6.000 aanvragen, aldus Van den Bulck.

Syrië

Als reden voor de sterke toename in het algemeen van de migrantenstroom richting Europa, gaf Van den Bulck aan dat de situatie van de vluchtelingen in de opvanglanden rond Syrië verslechterd is. Zo zou de hulp van 35 naar 13 dollar per dag gezakt zijn. 'Het gebrek aan hulp heeft velen doen vertrekken, maar het verklaart niet alles. Velen die in Europa aankomen, zijn immers niet uit die landen afkomstig'.

Andere elementen die meespelen zijn volgens de commissaris-generaal het bestaan van netwerken en de perceptie over mogelijkheden in Europa, terwijl dat niet altijd op de werkelijkheid gebaseerd is. De erkenningsgraad van Afghanen en Irakezen in Zweden is immers aan de lage kant, hoewel de instroom er hoog ligt. Ook speelt de sociale steun voor de eigen inwoners binnen de lidstaten mee. Iemand met een grote kans op erkenning zal daarom minder snel een aanvraag indienen in Italië, maar proberen door te reizen naar landen met meer sociale rechten, luidt het.

2.500 beslissingen

De meeste dossiers in de huidige toestroom liggen nog bij de Dienst Vreemdelingenzaken, maar Van den Bulck verwacht dat zijn administratie 'gewapend is om de uitdaging het hoofd te bieden'. Het CGVS zag de voorbije jaren het personeelsbestand afkalven, maar ondertussen heeft de regering 120 bijkomende medewerkers toegekend. Van den Bulck heeft de ambitie om tot 2.500 eindbeslissingen per maand te komen, al waarschuwt hij dat daar wel enige tijd zal overgaan. 'Het nieuwe personeel zal immers pas volledig productief zijn na vijf of zes maanden'.

Ook de Conventie van Genève, die de voorbije weken vanuit N-VA-hoek op de korrel werd genomen, kwam ter sprake. Van den Bulck hield de boot af en verklaarde dat het niet aan hem is de politieke opportuniteit te beoordelen. Wel is het zijn taak te wijzen op de grenzen die zijn getrokken in internationale verdragen. Zo is duidelijk aangegeven dat vluchtelingen hetzelfde statuut hebben als de eigen onderdanen.

Bron: BELGA

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen