Foto: Photo News

Francken: Christenen niet gered uit Aleppo omwille van hun geloof

De 244 christenen uit Aleppo die naar ons land werden gehaald, zijn niet gered omdat ze christenen zijn, maar omdat ze omwille van hun religieuze achtergrond op die locatie - de ‘circle of hell’ - in een uiterst kwetsbare positie terecht waren gekomen. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dinsdag in de Kamer verklaard. Hij merkte op dat het overgrote deel van de 5.500 Syriërs die hier bescherming wordt geboden, moslims zijn.

Vorige week raakte bekend dat 244 christenen via een Belgische humanitaire operatie uit de Syrische stad Aleppo naar België zijn gehaald. De operatie liep sinds mei en kreeg de steun van de federale regering. Hier zullen ze de klassieke asielprocedure moeten doorlopen.

De staatssecretaris kreeg in de commissie Binnenlandse Zaken verschillende vragen over de operatie. Dat er mensenlevens werden gered, werd toegejuicht, maar wel rezen vragen naar het onderscheid in religie dat bij de redding werd gemaakt. Monica De Coninck (SP.A) waarschuwde dat het gelijkheidsbeginsel niet uit het oog mag worden verloren. ‘Iedereen in Syrië zit als een rat in de val’, zei Wouter De Vriendt (Groen). ‘De Belgische staat mag geen onderscheid maken naar religie. Elke oorlogsvluchteling telt evenveel.’

Staatssecretaris Francken erkende dat de christenen uiteraard niet de enige kwetsbare groep zijn in het door oorlog verscheurde land. Een fundamenteel verschil is dat ze geen eigen milities hebben om zich te verdedigen, zei Francken. Bovendien worden ze in het oude stadscentrum bijna volledig omsingeld. Ontvluchten is quasi onmogelijk en kan enkel nog via een smalle corridor naar Libanon, luidde het.

De staatssecretaris liet nog horen dat ons land in 2016, net als dit jaar, 550 oorlogsvluchtelingen wil hervestigen. Dit jaar gaat het om 475 mensen uit Syrië en 75 mensen uit de regio van de Grote Meren in Afrika. De Vriendt reageerde ontgoocheld op die aankondiging, omdat het aantal veel te laag zou liggen.

Bron: BELGA
In het nieuws