Foto: ss

‘Korter verblijf na bevalling kan als vroedvrouw in thuiszorg meer loon krijgt’

Als de gemiddelde ligduur voor de pas bevallen moeder zou worden verkort, dan zijn de vroedvrouwen er klaar voor om de extra nood aan postnatale begeleiding thuis op te vangen. De structurele onderfinanciering vormt wel een hinderpaal, zegt Katleen Vanholen, ondervoorzitter van de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen.

De vroedvrouw kan volgens de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen instaan voor de medische begeleiding van de mama en haar baby, maar heeft ook oog voor de psychologische noden en het sociale aspect. Zij werkt nauw samen met andere hulp- en zorgverleners, zoals Kind en Gezin.

De onderfinanciering vormt wel een obstakel. Door de grootte van de organisatie en de daaruit voortvloeiende schaalvoordelen is het voor het Wit-Gele Kruis Limburg mogelijk om kraamzorg aan huis aan te bieden. Maar de Riziv-vergoedingen liggen veel te laag.

Voor zelfstandige vroedvrouwen is het nog moeilijker om het hoofd boven water te houden. Willen we de kwaliteit van deze kraamzorg in de eerstelijn en een voldoende aanbod blijven behouden, dan dient hier dringend iets aan te gebeuren, aldus de Unie in een persbericht.

Bron: BELGA
Niet te missen