Foto: BELGA

SP.A wil Kherbache houden als fractieleider

Voor de Antwerpse SP.A moet Yasmine Kherbache het ‘politieke gezicht’ in de Scheldestad blijven. De politica twijfelt echter en heeft enkele dagen de tijd gevraagd.

De bemiddelaars Robert Voorhamme en Inga Verhaert brachten dinsdagavond een eerder opmerkelijke conclusie. Zowat elke gesprekspartner had hen toevertrouwd dat Yasmine Kherbache hoe dan ook fractieleider in de gemeenteraad en bijgevolg het politieke boegbeeld van de SP.A in Antwerpen moest blijven.

Maar Kherbache besloot haar antwoord in beraad te houden. Naar verluidt denkt ze na over de randvoorwaarden om de opdracht te aanvaarden.

Het uitblijven van een definitief antwoord deed gisteren de indruk ontstaan dat de bestuursvergadering met een sisser was afgelopen. Een officieel communiqué sprak slechts over de goedkeuring van een organisatorische hervorming, voorbereid door Monica De Coninck. Ook werd afgesproken dat de functies van voorzitter en fractieleider – nu allebei in handen van Kherbache – voortaan worden opgesplitst. Voor het voorzitterschap zou De Coninck zelf de beste papieren hebben.

In het nieuws