Foto: BELGA

Homans: ‘Armoede is niet vijf maanden geleden ontstaan’

In alle maatregelen die Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) heeft genomen, zijn sociale correcties opgenomen. Dat laat Homans via haar woordvoerder Jochem Goovaerts weten.

Decenniumdoelen 2017 paste een armoedetoets toe op de regeerakkoorden en de budgettaire beslissingen van de federale en de Vlaamse regering. De besparingen zullen volgens de analyse serieus wegen op alle gezinsbudgetten.

‘Het gaat om minstens 50 euro per maand en vanaf 2016 minstens 70 euro per maand minder. Niet enkel leefloners moeten hetzelfde of meer doen met minder, iedereen die een beperkt inkomen heeft, wordt zwaar getroffen’, luidt het.

Bart Van Malderen, parlementslid voor de SP.A, voegde er donderdagmiddag aan toe dat de berekeningen van Decenniumdoelen 2017 de bekommernissen weerspiegelen die de Vlaamse socialisten al maanden uiten. ‘De opeenstapeling van facturen zal voor veel mensen het verschil maken tussen rondkomen of niet rondkomen’, aldus Van Malderen.

N-VA-minister Homans stelt vast dat Ingrid Lieten (SP.A), de vorige Vlaamse minister van Armoedebestrijding, destijds in een omzendbrief liet weten dat de armoedetoets niet zou worden uitgevoerd op de begrotingsmaatregelen.

Voorts benadrukt Homans dat er reeds sociale correcties zijn opgenomen in alle beleidsmaatregelen om de impact te beperken voor zwakkeren en kansarmen. ‘Armoede is per slot van rekening niet vijf maanden geleden ontstaan’, luidt het.

De Vlaamse minister wijst er ook nog op dat de Vlaamse regering net de beleidsnota’s heeft uitgeschreven. ‘Dat zijn algemene documenten. Alle regeringsleden hebben zich voorts geëngageerd dat in alle beleidsmaatregelen de armoedetoets wordt toegepast. De impact voor de armen wordt overal berekend en dat wordt later nog eens afgetoetst door het departement Armoedebestrijding’, besluit Goovaerts.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden