Foto: BELGA

Antwerpse haven kent opnieuw recordjaar

De Antwerpse haven zal in 2014 zo’n 198,8 miljoen ton goederen hebben behandeld. Dat is 4,2 procent meer dan vorig jaar en - na de inzinking in 2009 - voor het tweede jaar op rij een absoluut record voor de haven. De werkgelegenheid in de haven kan daar echter niet mee van profiteren. Dat blijkt uit een persconferentie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

'Het was eigenlijk een goed jaar', zei haventopman Eddy Bruyninckx, 'wat niet evident is in deze economische tijden. Vorig jaar was al een recordjaar, en nu hebben we nog 8 miljoen ton goederen meer behandeld.' Vooral de laatste drie kwartalen tekenden sterke resultaten op.

Vooreerst steeg de containertrafiek opnieuw, intussen tot 108,1 miljoen ton, wat 54 procent is van het totale goederengewicht. Het aantal twintigvoetsequivalente containers (TEU) steeg met 4,5 procent tot 8,96 miljoen TEU (eenheid van ongeveer twintig voet om containercapaciteit bij benadering te berekenen, red.). In ton bedroeg de groei 5,6 procent. 'U weet dat we minder lege containers behandelen, en we hebben ook minder transshipment', stelt Bruyninckx daarover. Hij ziet wel een erg volatiele markt met overcapaciteit en een wankelende rendabiliteit voor de rederijen. 'Het zorgt voor een tarievendruk op de hele keten, zowel voor terminaloperatoren alsook havenbedrijven.'

Met dank aan Scheldeverdieping

De Antwerpse haven kreeg dit jaar 205 containerschepen met een capaciteit van meer dan 13.000 TEU over de vloer, tegenover 125 vorig jaar. 'Het belang van de Scheldeverdieping kan niet genoeg worden onderstreept. Die is net op tijd gekomen, anders hadden we de boot gemist', stelt de ceo. Bruyninckx ziet nog groei, mits een 'stroomlijning' van de aanloopketen, met inbegrip van onder meer de loodsen- en sluiswerking.

De haventopman liet zich daarbij ontvallen dat er gedacht wordt aan een nieuwe Scheldeverdieping om nog grotere schepen te kunnen ontvangen. 'We moeten dat conceptueel voorbereiden hoe alle factoren in aanmerking komen. Baggerspecie bepaalt daarbij grotendeels de prijs. Het voordeel van de vorige verdieping was dat die volstond om de twaalf bestaande drempels af te toppen, zodat je niet moest raken aan de homogene zandmassa bij Vlissingen. Wil je nu een substantiële verbetering van de toegankelijkheid realiseren, dan moet je ook dat gedeelte in overweging nemen. Het kan misschien wel helpen dat ook Vlissingen vragende partij is om zijn toegankelijkheid voor bulkschepen te verbeteren. Zo zijn we niet de enige om te trekken aan de kar'.

De toename van de trafiek in de Antwerpse haven komt er ook door de verdere stijging van het vloeibare massagoed, met tankopslag, chemische en raffinageactiviteiten. Dit jaar bedroeg de stijging 5,4 procent, tot 62,7 miljoen ton. 'Er was vorig jaar een quantumsprong en dus hadden we wat schrik voor het jaar nadien. Bij de tankopslag is de groei aangehouden, terwijl bij raffinage en chemie er een status-quo was', verklaarde Bruyninckx, die verwijst naar de goede invloed van Oiltanking Stolthaven.

Negatieve gevolgen voor tewerkstelling

Minder goede cijfers waren er voor het droge bulk (-4,9 procent) zoals kolen, waar de sluiting van hoogovens in het hinterland meespeelt. 'Rotterdam en Amsterdam genieten nog wel van het effect van de ‘energiewende’ in Duitsland, in afwachting van een groter aandeel hernieuwbare energie. Dat zal dus niet blijven duren', klinkt het.

Ook het conventioneel stukgoed ging achteruit, 3,3 procent tot 9,75 miljoen ton. Het havenbedrijf ziet containerisatie, een conjuncturele terugval bij het staal en competitie met onder andere Vlissingen als verklaring. Dat heeft gevolgen voor de tewerkstelling, omdat deze categorie voor 40 procent van de taken van havenarbeiders zorgt.

Tenslotte daalde ook het roro-vervoer (-1,2 procent) tot 4,51 miljoen ton, vooral bij de tweedehandsvoertuigen. 'In Afrika speelden op dat vlak zowel ebola als importheffingen op tweedehandsauto’s. Dat is een goede maatschappelijke tendens, waar we hier al de trend gezet hebben om kwaliteitsnormen voor voertuigen uit te werken. In het nabije Oosten was er onrust en in groeilanden zoals Brazilië was er een economische terugval', aldus de ceo.

Bron: belga

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen