Foto: BELGA

Wallonië gaat voor kringloopeconomie

De Waalse regering heeft donderdag de grote lijnen goedgekeurd van haar nieuwste Marshallplan. De meerderheid van PS en CDH geven de prioriteit in het economisch herstelprogramma aan de digitale economie en de kringloopeconomie.

'Alle economen zeggen dat we de komende tien tot twintig jaar in Europa een zwakke groei zullen kennen. Maar die groei kan misschien duurzaam zijn, indien we hem goed toespitsen', zei minister-president van het Waals gewest Paul Magnette. Met het Marshallplan 4.0 wil Wallonië zich inschrijven in de vierde industriële revolutie, na de stoommachine, elektriciteit en de automatisering, voegde economieminister Jean-Claude Marcourt er aan toe.

Aan de digitale revolutie koppelt de Waalse regering ook de kringloopeconomie. Die moet zorgen voor een vergroening van de economie: enerzijds door het terugschroeven van het verbruik van grondstoffen en anderzijds door recyclage en hergebruik van afval.

De industrie blijft een centrale plaats in het Marshallplan innemen. Doel blijft de innovatie in de technologische en traditionele sectoren te ondersteunen. Wel gaat meer aandacht naar de kmo’s, die meer worden geïntegreerd binnen de zes bestaande competitiviteitspolen in het plan. Ook de ruimtelijke ordening en mobiliteit krijgen extra aandacht.

Vanaf maandag start de regering het overleg over de grote lijnen. Daarbij staat een ontmoeting geprogrammeerd met de regering van de Franse gemeenschap - in Franstalig België de Federatie Wallonië-Brussel genoemd - over de inspanningen die rond onderwijs en opleiding moeten gebeuren. De finale versie wordt in de lente verwacht. Net als bij de twee vorige plannen wordt ongeveer 2,5 miljard euro vrijgemaakt.

Bron: BELGA
In het nieuws