• Wat is de ideale omvang van de overheid?: protest tegen een te grote overheidsinmenging in de VS.
Economie Twee boeken over de rol van de overheid

De toekomst is Scandinavisch

De vraag hoe groot de rol van de overheid in de economie moet zijn, is actueler dan ooit. Twee boeken helpen inzicht te verschaffen bij het formuleren van een antwoord. Moet de markt worden teruggeschroefd, of juist de staat?

Wie een decennium geleden zou hebben voorspeld dat de Belgische staat een van de grootste banken van het land zou bezitten, zou vierkant zijn uitgelachen. Dat de overheid het voortouw zou nemen in de ...