Foto: Dirk Huyghe
Ook dit is beursfraude

Fraude van alledag - Fraude met studiebeurzen

Wat? Fraude met studiebeurzen.

Hoe? Door het achterhouden van het werkelijke gezinsinkomen krijgt een leerling ten onrechte een studietoelage. Die kan oplopen tot 5.169,02 euro voor een kotstudent in het hoger onderwijs.

Cijfers? Jaarlijks verwerpt de Dienst Studietoelagen 1 op 10 aanvragen omdat het inkomen van de aanvrager of van de mensen waarvan die ten laste is, toch te hoog blijkt te zijn. Vorig jaar werden een kleine 14.412 onrechtmatige studiebeurzen achteraf teruggevorderd. In hoeveel gevallen er echt sprake is van fraude in plaats van bijvoorbeeld nalatigheid of een materiële vergissing, is niet meteen duidelijk.

Doorgedreven controle maakt fraude met studietoelagen veel moeilijker

Wie geen recht heeft op een studiebeurs, krijgt die steeds moeilijker. Een op de tien aanvragen wordt meteen afgekeurd na de controle ...