‘Goesting om te frauderen wordt kleiner’

Fraude van alledag - Werkloosheid

Wat? Uitkeringsfraude door werklozen.

Hoe? Er bestaan verschillende soorten fraude die werklozen kunnen plegen. Bijvoorbeeld door een uitkering van de RVA te ‘combineren’ met een ziekte-uitkering, of door als werkloze tegelijkertijd te gaan werken en een (wit of zwart) loon te verdienen. Of door te sjoemelen met de eigen gezinstoestand of domicilieadres om een hogere uitkering te bekomen.

Wat niet? Deze aflevering gaat niet werklozen die bij de RVA in een controleprocedure terechtkomen omdat ze een jobaanbod (door de regionale arbeidsdiensten) geweigerd hebben of omdat ze (te) langdurig werkloos zijn en onvoldoende naar een baan solliciteren.

Cijfers? In 2012 werden 13.611 werklozen betrapt op een verboden ‘cumul’ van uitkeringen. En 4.429 anderen hadden een verkeerde gezinstoestand aangegeven. De RVA kon in totaal voor 70,1 miljoen euro aan onterechte uitkeringen terugvorderen.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geeft sjoemelende werklozen geen hoop

Bijna 3.000 werklozen zijn vorig jaar tegen de lamp gelopen omdat ze hun RVA-uitkering probeerden te ‘combineren’ ...