Foto: Photo News

Kmo krijgt wapen in strijd tegen achterstallige betalingen

De ministerraad heeft vrijdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat duidelijke termijnen bepaalt voor de betaling van facturen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid. Ook zullen schuldeisers automatisch aanspraak kunnen maken op interest voor laattijdige betalingen. Volgens minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) gaat het om een ‘keerpunt in de handelstransacties'.

Ons land telt zo'n 9,15 miljard euro aan onbetaalde facturen. Vooral kmo's zijn het slachtoffer van buitensporig achterstallige betalingen met inningskosten, die zwaar op hun financiën wegen, voert Laruelle aan. Haar collega op Justitie, Annemie Turtelboom (Open Vld), citeert cijfers van Graydon waaruit blijkt dat één op de vier kmo's failliet gaan omdat hun facturen te laat worden betaald.

‘Door een gebrek aan duidelijke termijnen in de wet, hadden ze weinig middelen in handen om hier tegen op te treden', aldus Turtelboom. Het nieuwe wetsontwerp, dat een Europese richtlijn omzet, moet ervoor zorgen dat kmo's voortaan weten waar ze aan toe zijn en dat ze meer sanctiemiddelen in handen hebben wanneer afgesproken betalingstermijnen niet worden nagekomen.

Zo voorziet de wettekst in een betalingstermijn van 30 dagen voor de betaling van facturen tussen bedrijven en overheidsinstanties én voor de betaling van facturen tussen ondernemingen onderling.

Andere termijnen zijn mogelijk indien dat contractueel wordt bepaald en voorzover ze niet duidelijk abusief zijn. Voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheden kan de termijn verlengd worden naar maximaal 60 kalenderdagen.

Schuldeisers kunnen automatisch aanspraak maken op de betaling van een rente voor laattijdige betalingen voor het bedrag van ten minste 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank (ECB) en ontvangen een minimale forfaitaire schadevergoeding. Naast dit forfaitair bedrag kunnen ook andere inningskosten onderwerp zijn van een redelijke vergoeding.

Bron: Belga

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden