• Maart 1983: over de partijgrenzen heen betogen vrouwen voor vrede.
Van verwerpelijke verzuiling naar geprezen middenveld?

Hoe cruciaal is het sociale kapitaal

Dat door de ontzuiling de innige band tussen middenveld en politiek wat verslapt is, is op zich geen slechte zaak, zegt Jaak Billiet . Maar een apolitiek of afwezig middenveld, daar is Vlaanderen niet bij gebaat.

ACW is de voorbije weken een besmet letterwoord geworden. Zeker nadat op het Zangfeest werd opgeroepen tot een ontzuild Vlaanderen zonder christelijke arbeidersbeweging – wat op veel applaus onthaald ...

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig