Hof van Cassatie: 'Sperperiode niet langer houdbaar'

De sperperiode die de koopjes voorafgaat, is niet langer houdbaar. Dat is de strekking van een arrest van het Hof van Cassatie. Dat heeft bepaald dat de Belgische koopjeswetgeving valt onder het toepassingsgebied van een Europese richtlijn, waarin staat dat het verbieden van prijskortingen niet is toegelaten.

Er is lang discussie geweest over de vraag of de koopjeswetgeving wel of niet onder die richtlijn viel. Het Europees Hof van Justitie heeft eerder geoordeeld dat de wet er wel onder viel als hij tot doel had consumenten te beschermen, maar dat de wet er niet onder viel als hij tot doel had de concurrentie tussen winkeliers te regelen.

Het Hof van Cassatie meent nu dat de wetgever wel degelijk beoogde om de consument te beschermen. Concreet zal er niet zo heel veel veranderen. De koopjeswetgeving blijft voorlopig gewoon bestaan. Het is nu eerst aan het Hof van Beroep van Antwerpen om een uitspraak te doen.

'Maar dat zal niet anders kunnen dan Cassatie volgen', meent meester Herman De Bauw van het advocatenkantoor Eubelius. Winkeliers die zich niet aan de sperperiode houden, zullen evenwel niet veroordeeld kunnen worden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden