Foto: belga

Quota voor vrouwen verhit de gemoederen in de Senaat

De plenaire vergadering in de Senaat was woensdagvoormiddag het toneel van een pittig debat over quota voor vrouwen. Aanleiding was de bespreking van het wetsvoorstel voor een minimumvertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en een resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken, beide ingediend door Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune (CD&V).

 Sabine de Bethune wijst op de zware ondervertegenwoordiging van vrouwen in het Belgisch diplomatiek korps. 'Zo heeft het VN-vrouwenrechtencomité ons land daarvoor reeds op de vingers getikt', zegt ze in een persbericht. De Bethune wil onder meer de selectieprocedure meer genderneutraal maken door de examenjury steeds paritair samen te stellen, voorbereidende opleidingen en cursussen te organiseren en de elders verworven competenties in aanmerking te nemen.

Maar ze wil ook dat de kandidaat-diplomaten geïnformeerd worden over de loopbaan en de arbeidsomstandigheden, dit alles om een gezinsvriendelijker beleid mogelijk te maken.

Bel aanbinden

Het was N-VA'er Karl Vanlouwe die de kat de bel aanbond. 'Wij zijn geen voorstander van quota, omdat dit kan leiden tot een stigmatisering van de vrouwen en een waardevermindering van hun competentie en hun geloofwaardigheid', aldus Vanlouwe.

'Quota waarmee een correcte weerspiegeling van de bevolking in overheidsinstellingen, in raden van bestuur, enzovoort wordt nagestreefd, zijn absoluut geen bron van discriminatie', vond Bert Anciaux (SP.A). Dat de meerderheidspartijen in het (recente) verleden zelf geen vrouwen naar de raden van bestuur hadden gestuurd, doet volgens hem niet terzake: 'we doen het nu!'. 'U moet een wet opleggen om uzelf ertoe te verplichten', repliceerde de N-VA'er.

Multitasken

Vanlouwe kreeg ook kritiek van Marleen Temmerman (SP.A), die opmerkte dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor zijn stelling dat vrouwen meer gefocust zijn op gespecialiseerde zaken en zich minder bezighouden met algemene zaken, 'terwijl we allemaal weten dat vrouwen door hun multitasken juist heel breed bezig zijn en veel meer geïnteresseerd zijn in algemene zaken dan mannen'.

Het Vlaams Belang wil ook niet weten van quota. 'Ik ben er gerust in dat er genoeg bekwame vrouwen zijn die zullen doorstoten naar de top, ook zonder quota of discriminatie. Ik zou me beledigd voelen als een baan niet door mijn bekwaamheid zou krijgen, maar door een quotaregeling of positieve discriminatie', stelde fractieleidster Anke Van dermeesch.

Bron: Belga

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden