Vander Taelen 'gestraft' om zijn uitspraken

Luckas Vander Taelen krijgt geen mooie plaats op de Ecolo-lijst in Vorst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 'Mijn uitspraken zullen bij het politiek correcte Ecolo in het verkeerde keelgat geschoten zijn', zegt Vander Taelen in Brussel Nieuws

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond Vander Taelen tiende op de lijst in Vorst. Toch werd hij verkozen. Hij werd schepen maar toen hij in 2009 verkozen werd in het Vlaams Parlement, moest hij dat schepenambt laten vallen.

Ondanks zijn knappe prestatie vorige keer, staat Vander Taelen nu niet bij de eerste tien of de laatste drie plaatsen op de lijst. Zo heeft de lokale fractie van Ecolo beslist.

Brussels minister van Leefmilieu en Energie Evelyne Huytebroeck (Ecolo) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst trekken

Aan Brussel Nieuws vertelde Vander Taelen dat hij erg geschrokken is van die beslissing. 'Ik ben zeer verbaasd, niemand heeft mij gecontacteerd. Ik betreur dat de samenwerking tussen de Vlaamse en Franstalige groenen toch fragiel blijkt in Brussel.'

Vander Taelen denkt dat het onder meer door zijn opiniestukken in De Standaard komt.  'Volgens mij heeft dit veel te maken met de dingen die ik de laatste tijd geschreven heb, ook over Vorst. Dat zal bij het politiek correcte Ecolo in het verkeerde keelgat geschoten zijn.'

Guy Bertholomé, de lokale partijsecretaris van Ecolo, bevestigt in Brussel Nieuws dat Vander Taelen niet gecontacteerd werd bij de lijstvorming. 'We hebben wel mails uitgewisseld met Groen! in de aanloop van de lijstvorming, maar zij hebben geen kandidaat naar voor geschoven. De lijst wordt wel opnieuw een Ecolo-Groen!-lijst en er zullen twee of drie Vlaamse groenen op staan.' 

Rik Jellema, voorzitter van Groen! in het Gewest, denkt dat Vander Taelen nog wel een plaats krijgt. De lijst is immers nog niet volledig. Vander Taelen is zo bekend dat hij wel vanop een lagere plaats verkozen geraakt, denkt Jellema.

Vander Taelen heeft het bericht van Brussel Nieuws op zijn facebook-pagina geplaatst. Tussen de vele steunbetuigingen van vrienden, schrijft hij zelf nog: 'Ik heb ook gezien hoe weinig er helaas op dat gemeentelijk niveau vernieuwd wordt...elke dag ben ik er meer van overtuigd dat we af moeten van die 19 baronieën als we echt iets willen veranderen in Brussel...'
 

In het nieuws