Ceysens wil subsidies voor bedrijven die verhuizen naar waterweg

Vlaams minister Patricia Ceysens (Open VLD) wil dat de Vlaamse regering voorziet in herlocatie-subsidies voor bedrijven die zich aan een binnenwaterweg willen vestigen om op die manier minstens een kwart van hun goederenvervoer over het water te organiseren. 
De binnenvaart kende het voorbije decennium een sterke groei. In het Vlaams gewest steeg het aantal tonkilometer dat via de binnenvaart werd vervoerd van 2,9 miljard tonkilometer in 1995 tot 4,6 miljard tonkilometer in 2007. De promotie van de binnenvaart en de publiekprivate samenwerking rond onder andere de aanleg van kaaimuren werpt haar vruchten af, vindt Ceysens.
      
Daarom wil ze dat de inspanningen om het goederenvervoer via de binnenwaterwegen te promoten, worden voortgezet. 'Transportdeskundigen moeten bedrijven sensibiliseren over de mogelijkheden die binnenvaart hen te bieden hebben. We moeten bedrijven overtuigen van de ecologische en efficiëntievoordelen van vervoer over water', luidt het.
      
De minister verwijst daarbij naar het strategisch beleidsplan voor het Kanaal Leuven-Dijle, dat tegen 2025 een verachtvoudiging van de kanaaltrafiek tot 1,8 miljoen ton vooropstelt.
Bron: belga
In het nieuws
Niet te missen