Er wordt gewerkt aan een nieuw project, een open lijst

Geëngageerde Rodenaren organiseren praatcafé in aanloop naar verkiezingen

Dezer dagen wordt in Sint-Genesius-Rode een uitnodiging verspreid voor een praatcafé in Krijmerie Kwadeplas, Kwadeplasstraat 32. Deze uitnodiging voor het praatcafé met als thema “Blik op de toekomst van Rode” is wel viertalig(Nederlands, Frans, Engels en Duits) opgesteld, maar met de vermelding dat de voertaal tijdens het praatcafé het Nederlands zal zijn.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde de lijst van de meerderheid IC-GB 17 zetels, de Nederlandstalige lijst Respect 8. Tijdens dit praatcafé willen enkele geëngageerde Rodenaren met de aanwezigen van gedacht wisselen over de toekomst van Sint-Genesius-Rode “Wat na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018?”

Men richt zich dus vooral op mensen met ideeën, bezorgdheden, suggesties, … die ze willen delen en meegeven aan de toekomstige kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij die het wensen gaan ook kunnen mee doen aan de denktank voor het opstellen van een programma en zich uiteraard eventueel kandidaat zijn bij de verkiezingen.

Er wordt gewerkt aan een nieuw project, een open lijst. Het praatcafé in de Krijmerie Kwadeplas vindt plaats op woensdag 21 februari om 19u30.

De podcasts van De Standaard