Mélenchon en een nieuw ‘wij’

Mélenchon en een nieuw ‘wij’

Naarmate Jean-Luc Mélenchon het beter doet in de peilingen, worden volgensChantal Mouffe de argumenten van zijn tegenstanders steeds minder geloofwaardig.