Wat is appetijt van Belfast voor hereniging van Ierland?

Wat is appetijt van Belfast voor hereniging van Ierland?

Sinds de Brexit wordt hardop gesproken over een herenigd Ierland. Hoelang kunnen de Noord-Ierse protestanten dat tegenhouden, vraagt Mario Danneels zich af.