Pelletcentrales zijn gesubsidieerde waanzin

Pelletcentrales zijn gesubsidieerde waanzin

Per uur sterft één Belg aan luchtvervuiling, maar ondertussen subsidiëren we wel biomassacentrales. Nick Meynen hekelt de Belgische kortzichtigheid.