Monumentenzorg, ook voor de linde en de eik

Monumentenzorg, ook voor de linde en de eik

We mishandelen onze oude bomen op grote schaal, betreurt Sander Jansens. Veteraanbomen moeten wettelijk worden beschermd, omdat ze een belangrijke natuurlijke én historische waarde hebben.