‘Meneer doktoor’ gooit het over een andere boeg

‘Meneer doktoor’ gooit het over een andere boeg

De bevolking veroudert en dus groeit de groep van patiënten die én reuma én diabetes én alzheimer hebben. De patiënten en hun families vinden niet altijd hun weg in de zorg. Een nieuwe organisatie van de eerstelijnszorg dringt zich daarom op. Drie pijnpunten en hun remedies, zoals minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) ze de komende jaren zal uitwerken met de sector. Maxie Eckert, illustraties Rhonald Blommestijn