Foto: Photo News

Premier Michel vindt gesprek met Klimaatcoalitie ‘constructief’

Premier Michel zal in februari terug met de Klimaatcoalitie rond de tafel zitten. Volgens de premier was het eerste gesprek constructief en zullen er in februari concrete voorstellen besproken worden. De premier wil dat klimaatmaatregelen de armsten en de middenklasse niet treffen.

In de Kamer kreeg premier Michel donderdag vooral de vraag waarover hij met de Klimaatcoalitie heeft gesproken en welke concrete maatregelen hij voor het klimaat wil nemen. Hij kreeg ook het verwijt dat België niet genoeg doet

‘We moeten het debat voeren gebaseerd op feiten’, zei Michel. Volgens de premier waren er tijdens de kamerdebatten in december ‘bitterweinig collega’s aanwezig’. ‘Wie hier nu de les komt spellen was afwezig in november en december’, zei de premier. Verder herhaalde hij dat er al werk is geleverd door deze regering, de vorige regering en de gewesten. Toch vindt hij dat er nog concrete maatregelen genomen moeten worden, maar dat er een aanpak gevonden moet worden die de armsten en de middenklasse niet treft.

Ben Wollants (N-VA) vond dat hij weinig nieuwe concrete maatregelen hoorde van de premier. Hij stelde voor om een commissie bij elkaar te roepen om elkaars standpunten te horen. Karin Temmerman (S.PA) vroeg om concrete maatregelen te bespreken in het parlement. ‘Wat me bijzonder charmeert is dat u aan de sociale toets denkt’, zei Temmerman.

Leen Dierick (CD&V) wil zo snel mogelijk samenkomen om haalbare en betaalbare voorstellen te toetsen. Ze hoopt dat wetenschappers advies kunnen geven tegen eind juni. Ook Groen wil zo snel mogelijk maatregelen nemen. Meyrem Almaci verweet N-VA dat ze te lang wil wachten om actie te voeren. ‘Als ons dak lekt, wacht u ook niet tot het interieur drijfnat is, dan gaat u het herstellen. N-VA wil wachten totdat het interieur om zeep is’, zei Almaci. Ze wil dat er werk gemaakt wordt van ecofiscaliteit, dat er meer geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie en openbaar vervoer.

Aan Vlaamse kant willen Open VLD, Groen, CD&V, S.PA en N-VA over partijgrenzen heen samenwerken aan klimaatmaatregelen.