Foto: Johan Morren

Leuvense abdij gaat na 230 jaar opnieuw bier brouwen

De Norbertijnen van de Abdij van Park in Heverlee gaan op kleine schaal opnieuw enkele artisanale bieren brouwen. Ze hernemen daarmee een eeuwenoude traditie die op het einde van de 18e eeuw abrupt werd afgebroken, toen de abdij gesloten werd bij de Franse revolutie.

Het idee om de brouwactiviteiten te hernemen is ontstaan naar aanleiding van de restauratiewerken in de abdij. ‘De microbrouwerij zal geïnstalleerd worden in een gedeelte van het gastenkwartier’, aldus pater Filip Noël die hiervoor de cvba Braxatorium Parcensis (Bra-Pa) oprichtte.

Het is volgens Noël momenteel nog onduidelijk welke bieren er zullen gebrouwen worden en onder welke naam. ‘We bestuderen momenteel nog recepten en zullen in de traditie van vroeger vooral producten gebruiken die in de omgeving van de abdij gewonnen worden.'

Quirinis, dat verwijst naar een heilige wiens relikwieën in de abdij begraven liggen, is een mogelijke naam voor het bier. ‘Het is bovendien een heilige die aanroepen wordt voor een goede oogst en natuur.’

De eerste brouwsels kunnen wellicht al in de maanden mei of juni geconsumeerd worden.

De cvba Bra-Pa sluit een samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven, die met het oog op de uitvoering van de restauratiewerken momenteel erfpachthouder is van een groot deel van de abdij. ‘We geven hierbij een deel van het gastenkwartier terug in concessie aan de paters voor realisatie van de brouwerij, zodat ze de nodige verbouwingen kunnen uitvoeren’, aldus de Leuvense schepen Dirk Vansina (CD&V), bevoegd voor restauraties.

‘Als de Abdij van Park uitpakt met eigen bieren, dan hebben drie van de vier Leuvense abdijen dergelijke producten. Abdij Keizersberg pakt immers uit met Keizersberg en Vlierbeek met de Grand Cru Vlierbeek. Alleen de Parkabdij zal het bier ter plaatse brouwen. De anderen hebben dit uitbesteed.’

Bron: BELGA