Foto: bart dewaele

Fietsers kiezen cynisch woord van het jaar

‘Moordstrookje’ is het verrassende woord van het jaar 2018. Waar we meestal lieve en leuke woorden kiezen, haalde het activisme dit jaar de bovenhand. ‘Soms moet je harde taal gebruiken om je punt te maken.’

Met 21 procent van de bijna 10.000 stemmen is ‘moordstrookje’, een aanliggend, gelijkgronds fietspad, verkozen tot woord van het jaar 2018. De term voor een fietspad dat vlak langs een rijweg ...