Foto: Fred Debrock

Vakbonden en directie Bpost bereiken 'concreet voorakkoord'

Na onderhandelingen tussen vakbond en directie werd maandagmiddag beslist dat het werk maandagavond wordt hervat bij Bpost. Er werd eerst geen akkoord bereikt, maar ondertussen is er een 'concreet voorakkoord' goedgekeurd.

ACOD-secretaris Jean-Pierre Nyns en Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck melden het akkoord elk afzonderlijk. Het akkoord moet 'het vertrouwen herstellen en beantwoorden aan de verwachtingen van het personeel omtrent werkdruk. Dit vormt een belangrijke basis om het welzijn van het personeel te garanderen en de toekomstplannen van Bpost verder te zetten', aldus Nyns in een mededeling.

'De sociale partners gaan vanaf dinsdag de verschillende voorstellen voorleggen aan hun respectievelijke delegaties. Directie en sociale partners zijn tevens overeengekomen elkaar op korte termijn opnieuw te ontmoeten voor het afsluiten van een cao voor de periode 2019-2020', klinkt het in de mededeling van Bpost.

Stakingsactie onderbroken

De stakingsactie werd eerder al onderbroken 'vanwege positieve evoluties', zei vakbondsman Nyns. 'Er wordt aanvaard dat er problemen zijn en er is ruimte voor een gesprek om aan de problemen te werken.'

De vijfdaagse staking bij Bpost, die gepland was tot en met dinsdag, is gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort. Bij de postbodes was de stakingsbereidheid vorige vrijdag hoog. Meer dan negentig procent van de postbodes zou toen gestaakt hebben.

Bron: Belga, DS