Foto: BELGA

Plan-Van Overtveldt vervrouwelijkt Nationale Bank

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een plan klaar om de top van de Nationale Bank te vervrouwelijken en af te slanken. Het plan staat de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) tot directeur bij die bank niet in de weg.

Door de heisa rond de benoeming van Vanackere ('Alweer een man!') bij de Nationale Bank hoopt Van Overtveldt dat er in regeringskringen meer belangstelling zal bestaan voor zijn hervorming. Zo'n hervorming probeerde hij al eens in 2015.

Hij heeft een vernieuwd plan klaar waarin hij de vele functies en mandaten bij de Nationale Bank reduceert, zo maakte hij op Radio 1 en in De Tijd bekend. Zo wordt het college van censoren, zegt maar het auditcomité, afgeschaft. Dat bestaat nu uit tien leden. Voorts wil hij de werking van de Nationale Bank verder professionaliseren.

Maar wat het meest in het oog springt, is zijn poging om de top van de Nationale Bank te vervrouwelijken.

In zijn voorstel krijgt de Regentenraad meer de allure van een raad van bestuur en zal daar verplicht een genderverhouding gelden waarbij niet meer dan twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. Net zoals dat het geval is bij andere beursgenoteerde bedrijven.

Bovendien zal de gouverneur van de bank niet langer die raad voorzitten. De nieuwe, onafhankelijke voorzitter moet van een ander geslacht zijn dan de gouverneur.

Van Overtveldt heeft voorts een audit besteld die moet nagaan of de verloning van de topfuncties bij de Nationale Bank vergelijkbaar zijn met wat gelijkaardige functies in het buitenland krijgen. Momenteel verdienen directieleden er meer dan de premier.

Een en ander betekent niet dat de wensen van Van Overtveldt morgen al gerealiseerd zijn. Dit plan wordt eerst op kabinettenniveau besproken en het verhuist pas daarna naar de regeringstafel.

De benoeming van Steven Vanackere komt niet in het gedrang door deze hervorming. Zo staat in het plan dat de vervrouwelijking van de Regentenraad gerealiseerd moet zijn tegen 2023. Over de benoeming van Vanackere herhaalde Van Overtveldt dat het dossier in handen is van premier Michel.