Belg blijft massaal zwart geld witten

De Belgen hebben al meer dan 1 miljard euro zwart geld aangegeven voor regularisatie sinds de regering-Michel in 2016 dat weer mogelijk maakte.

Nog een allerlaatste keer zou het mogelijk zijn om zwart geld te regulariseren. Zo had de regering-Di Rupo in 2013 bepaald. Maar de regering-Michel hield in 2016 toch een nieuwe amnestieregeling voor zwart geld boven de doopvont. Die nieuwe regeling kwam erg moeizaam op gang. Het was lang wachten op ­samenwerkingsakkoorden met de ­regio’s over het regulariseren van lokale belastingen, zoals de erfbelasting. Maar sindsdien is de regeling op kruissnelheid gekomen. Tot 25 oktober van dit jaar werden 1.674 amnestie-aanvragen ingediend, goed voor een bedrag van iets meer dan een miljard euro. Na twaalf jaar regulariseren, onder verschillende systemen, blijft dus nog altijd zwart geld boven komen. Van dat miljard werd intussen al voor 883,6 miljoen euro dossiers afgehandeld. Dat levert de schatkist 326 miljoen euro op, waarvan 170 miljoen euro dit jaar. Voor de begroting 2018 rekent de regering op 200 miljoen euro opbrengst.

Terwijl in 2017 het aangegeven bedrag alleen al bijna 600 miljoen bedroeg, is dat dit jaar nog maar goed 232 miljoen euro. Maar traditioneel volgt een eindejaarsrush. Dat komt omdat de tarieven waartegen geregulariseerd kan worden, jaar na jaar stijgen. Daar komt bij dat zondaars steeds meer de hete adem van de fiscus in hun nek voelen. ‘De regularisatie zal nog aan succes winnen, omdat de informatie-uitwisseling met landen zoals Zwitserland volop loopt’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Zo kreeg de fiscus eind vorige maand voor het eerst gedetailleerde gegevens binnen over Zwitserse rekeningen. Dat voert de druk op. Fiscale zondaars die aan een mogelijke vervolging willen ontsnappen, kunnen nog snel hun zonden opbiechten en regulariseren. Dat kan in principe zolang er geen ‘bericht van wijziging’ werd verstuurd. Zwitserland en Luxemburg blijven de landen vanwaar het meeste zwarte geld naar boven komt.

Verjaarde kapitalen

Het absolute topjaar voor fiscale regularisatie blijft nog altijd 2013. Toen werden niet minder dan 22.614 dossiers ingediend, goed voor een aangegeven bedrag van ruim 5 miljard euro. Niet alleen werd midden 2013 aangekondigd dat fiscale amnestie nog een allerlaatste keer zou kunnen. Bovendien werd het toen ook mogelijk om verjaarde zwarte kapitalen – en niet alleen de opbrengst ervan – te regulariseren. Maar dat gebeurde niet zo vaak. Deze amnestieregeling gaat een stap verder: verjaarde zwarte kapitalen moeten worden geregulariseerd. Fiscale zondaars moeten de oorsprong van het geld bewijzen. Bovendien liggen de boetetarieven hoger. Voor niet-fiscaal verjaarde kapitalen moet in 2018 een boete van 23 procentpunt betaald worden, boven op de verschuldigde belasting. Het tarief voor fiscaal verjaard kapitaal bedraagt nu 38 procent. De bedragen die vandaag per dossier aangegeven worden ,liggen ook een stuk hoger dan in 2013. ‘Het systeem is strenger en efficiënter, maar biedt ook meer rechtszekerheid’, zegt Van Overtveldt. ‘We blijven ook achter belastingontduiking aangaan. Als iedereen correct betaalt, kunnen de belastingen voor iedereen verder omlaag.’