Foto: BELGA

Woordenboek Vlaamse Dialecten nu ook online

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), een project van de Gentse universiteit waaraan al sinds 1972 wordt gewerkt, is nu ook online beschikbaar.

Op de website www.e-WVD.be vindt men meer dan 1,6 miljoen dialectwoorden voor 11.000 begrippen uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Het omvat dus niet het hele Nederlandstalige taalgebied, maar het deel van het oude graafschap Vlaanderen. Voor dialecten uit Brabant en Limburg kan men terecht bij de zusterprojecten e-WBD.nl en e-WLD.nl.

De database van de Vlaamse Dialecten kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Maar ook de liefhebber van dialecten kan er zich verwonderen over de grote taalvariëteit op zo een kleine oppervlakte. Zeker sinds de jaren 60, toen de maatschappij veranderde en ambachten verdwenen, mensen mobieler werden en langer studeerden, verdween heel wat traditionele woordenschat. UGent-professor Jacques Van Keymeulen, die in oktober op pensioen gaat, tekende de taaldiversiteit op, met behulp van vele vrijwilligers ten velde.

Ook visueel

In de dabatase kan men voor een begrip uit het Algemeen Nederlands het dialectwoord (eventueel per streek) opzoeken, of rechtstreeks de betekenis van een dialectwoord achterhalen. De resultaten zijn ook visueel, op een kaart van Vlaanderen, weergegeven.

Tegen 2020 is het de bedoeling om het onlinewoordenboek van de Vlaamse Dialecten te linken aan dat van Brabant en Limburg.

Hoe kosmopolitisch bent u in Vlaanderen dialectland? Doe de test.

Bron: BELGA
Niet te missen