Foto: Photo News

Waarom een Europees auteursrecht belangrijk is

Woensdag stemt het Europees Parlement voor de tweede keer over de hervorming van het auteursrecht. Voor de Europese nieuwsmedia hangt hier veel van af. Het artikel 11 van de nieuwe Richtlijn schept namelijk een nieuwe vorm van auteursrecht, het ‘uitgeversrecht’. Op basis van dat recht willen de nieuwsmedia bij reuzen als Google en Facebook een eerlijke vergoeding afdwingen voor het gebruik van hun nieuws. De Europese Commissie en de Europese Raad zijn gewonnen voor het idee. Maar actievoerders slaagden erin om artikel 11 af te schilderen als een belasting op internetlinks, waarna het Europees Parlement in juli dwars ging liggen. Een aantal ministers van Cultuur, onder wie die van Frankrijk, Duitsland en de Franstalige Gemeenschap, zetten nu in een open brief hun schouders mee achter het uitgeversrecht.

Drie maanden nadat in de Europese Commissie een compromistekst over het auteursrecht werd goedgekeurd, bereiken de onderhandelingen over de ontwerptekst voor de desbetreffende richtlijn een cruciale fase ...